Şöyle bir etrafınıza bakın.

Eğer tek yumurta ikiziniz yoksa size benzeyen hiç kimseye göremeyeceksiniz. Sadece dış görünüşünüz ile değil düşünceleriniz, zevkleriniz ve alışkanlıklarınızla da benzersiniz.

 

Siz özelsiniz!

Ama sizi esas özel kılan başka bir şey vardır.

O da Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olmanızdır. Bu gerçeği düşünüyor musunuz? Düşünmelisiniz. O zaman bu dünyadaki yaşantınızın, var oluşunuzun bir amacı olacak, özel biri olduğunuzun farkına varacaksınız.

 

Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap’ta şöyle diyor: „Ama Rab, ‘Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?’ diyor … ‘Ben seni asla unutmam, Bak, adını avuçlarıma kazdım…’ “ Yeşaya 49:15-16. Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olmakla beraber bizi özel kılan bir başka gerçek de Tanrı’nın bizi seviyor olmasıdır. Yine Kutsal Kitap şöyle diyor: „Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.“ 1.Yuhanna 4:10.

 

Tanrı’nın sizi sevmesi ne demek?

Üstelik sevgisini sadece sözle değil eylemle de gösterimiştir. Siz işte bu yüzden özelsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi almak için „Her Şeye Rağmen Sevgi“ kitapçığımıza ücretsiz sahip olun. Benden bunu hemen isteyin!

 

 

Kutsal Kitap Tevrat Zebur ve Incil video clipleri seyret: www.BaskaKitap.org

Incil isteyebilirsin: www.TevratZeburIncil.org